TEST YÖNETİMİ

Günümüzün sert rekabet koşullarında, geliştirilen yazılımların canlı ortama geçme aşamasında en büyük darboğaz testlerde yaşanmaktadır. Kaynak yetersizliği, testlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemekte; hataların takibi sistematik olarak yapılmayınca bunlar sık sık tekrar etmekte, etkin bir kaynak planlaması yapılamamaktadır. INFRASEC bu konuda şu katkıları yapmaktadır:

  • Test süreçlerinin ve test ortamlarının analizi, ve bunların iyileştirilmesi (süreç danışmanlığı)
  • Testlerin baştan sonra takibini mümkün kılan bir teknik çözümün kurulması (HP ALM)
  • Belirli testlerin otomatik bir yapıya kavuşturulması
  • Yük ve stress testi çözümü
  • Test senaryolarının ve data’sının yeniden kullanılmak üzere saklanması

PROJELERİMİZ

    Halkbank’ta HP Load Runner ürününü kurarak ve adapte ederek:
  • Bütün uygulama ve sistem yazılımlarını
  • Canlıya geçmeden önce tek noktadan
  • Yük, stress ve performans testlerini yapan bir düzeneği kurmak