FELAKET YÖNETİMİ

Günümüzde verileri korumak ve onların sürekliliğini sağlamak hayati önem taşımaktadır. Bu konuda piyasada önemli çözümler ve ciddi yatırımlar olmasına karşın, 2 alanda ciddi hatalar ve boşluklar hala varlığını sürdürmektedir. INFRASEC’in temel farkı ve misyonu, bu boşluklar gideren çözümler sunmaktır:

  • Sürecin doğru tasarlanması ve yönetimi: Felaket Onarımının sadece “BT’nin işi” olarak algılanması ciddi bir hatadır ve felaket anında önemli boşluklara yol açması kaçınılmazdır. INFRASEC, özellikle iş tarafını sürece katarak ve sürecin sahibi yaparak doğru, tutarlı, güncellenen, ve kapsamlı (iş + teknik) iş akışları oluşturulması konusunda danışmanlık sunmaktadır.
  • Teknik çözümün mükemmelleşmesi: ‘Sıfır veri kaybı’nı (RPO=0) garanti eden senkron çözümler çok pahalıdır; fiyatı makul olan asenkron çözümlerde ise veri kaybı kaçınılmazdır. Öte yandan, veri kaybı göze alınsa bile uygulama ayağa kalktığında veri tutarlılığını sağlamak çok uzun ve zahmetli bir adımdır. INFRASEC, sunduğu dünya çapında bir özel çözüm ile asenkron ortamlarda dahi ‘sıfır veri kaybı’nı sağlamakta ve veri tutarlılığını kolaylıkla sağlamayı garanti etmektedir.