BT HİZMET SÜREÇLERİ ve ITIL

Günümüzün keskinleşen rekabet koşullarında, BT operasyon verimliliği ve etkinliği, her bilgi işlem merkezinin ana hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu hedefi destekleyen ITIL disiplinleri, özellikle son yıllarda uluslararası standartlara uyum çerçevesinde daha da güncel hale gelmektedir. INFRASEC aşağıdaki disiplinler ve süreçler için proje yönetimi, danışmanlık ve süreç tasarımı desteği sunmaktadır:

 • Yardım Masası (Help Desk) ve Problem Yönetimi
 • Sistem İşletim (Operasyon) ve Destek (Support)
 • Değişiklik Yönetimi
 • Onarım ve yedekleme (backup & recovery)
 • Performans ve Kapasite Yönetimi
 • IT Envanter Yönetimi
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi
 • ISO 20000 sertifikasyonunun elde edilmesi için danışmanlık

INFRASEC’in sağladığı desteğin ve yaklaşımın ayırdedici yönü şudur: ITIL disiplinleri, salt kitaptan okunarak uygulanacak reçeteler değil, her işletmenin somut ihtiyaçlarından hareketle tasarlanması gereken çözümlerdir. Bu açıdan kuruluş aşamasında pratik tecrübe ciddi bir önem taşımaktadır. INFRASEC, bünyesinde sahip olduğu 20 yıla yakın ITIL tecrübesi ile müşteri için en optimal, sağlıklı, verimli ve sancısız dönüşüm için gerekli yönlendirmeyi yapma yetisine sahip yegane firmalardan biridir.

PROJELERİMİZ

  En büyük kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta HP Service Center ürünün kuruluş projesini üstlenen 4S firmasına, proje boyunca Süreç Tasarım danışmanlığı hizmeti verilmiştir. (2009 – 3 ay)
  Irak’ın en büyük GSM operatörü olan Asia Cell’İn Süleymaniye’deki merkezinde, 4S firmasıyla birlikte HP Service Center kurulumu boyunca süreç danışmanlığı verilmiş, Help Desk, Olay Yönetimi ve Problem Yönetimi süreçleri hayata geçirilmiştir ( 2010 – 3 ay)
  Lübnan’ın en büyük GSM operatörlerinden biri olan Alfa’da, Optiim firmasıyla birlikte tüm BT ve Telekom hizmetlerini içeren geniş çaplı bir Servis Katalog çalışması tamamlanmıştır (2011 -2 ay)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım çözüm sağlayıcısı olan Havelsan AŞ’de ISO 20000 sertifikasyonu için tüm hizmet süreçleri tasarlanmış, bunların IBM Maximo ürünü üzerinde kodlanmasına başlanmış, yapılan denetimle de firmanın ISO 20000 sertifikasyonunu alması sağlanmıştır (2013 -2014)