BT ALTYAPI YÖNETİMİ

Son dönemlerde güçlenen “hizmet odaklı” yaklaşımla, sistem yönetimi araçları artık sadece teknik uzmanlar için bir “problem çözme” aracı olmaktan çıkmış, iş (business) tarafının da kendi “ürün”lerini izleme ve teknik statülerini takip etmelerini mümkün kılan güçlü çözümler haline gelmiştir.

INFRASEC’in bu alandaki felsefesi Güçlendirilmiş İşletim (Empowered Operations) şeklinde tanımlanabilir. Güçlendirilmiş İşletim anlayışı, etkin ve iyi tanımlanmış çözümlerle, sistem yönetim araçlarını kullanımını, pahalı ve değerli bir kaynak olan sistem uzmanlarının günlük işi olmak yerine, eğitilmiş ve etkili bir işletim ekibine devretmeyi hedefler. Bu yaklaşım, sağladığı tasarrufun yanı sıra, bu araçların kullanım yoğunluğunu artırarak işletime ciddi bir değer katacaktır.

Bu anlayışla INFRASEC, aşağıdaki konularda gerek danışmanlık, gerekse ürün bazlı proje yönetimi konusunda çözüm sunmaktadır:

 • Veri Merkezi yönetimi
 • Altyapı Yönetim Otomasyonu:
  • İş Planlama (job automation)
  • Konsol otomasyonu
  • Uç Nokta Yönetimi (client and server automation)
 • IT Operasyonunun süreçsel olarak etkinleştirilmesi

PROJELERİMİZ

  CA’in batch iş akışı yönetim aracı olan CA-ESP ürününün İş Bankasına kurulması, adapte edilmesi ve dağıtık sistemlerde olan iş akışının bu ürüne geçirilmesi (2009)
  IBM’in IEM (IBM Endpoint Manager) ürünün bankaya kurularak:
 • 15.000’I aşkın client (PC ve laptop) ve 400 server’ın tek noktadan yönetilmesi
 • Konfigürasyonlarının düzenli control edilmesi, aykırılıkların elenmesi
 • Yazılım ve patch dağıtımı
 • Yazılım dağıtım ortamlarının güvenliğinin ve bütünlüğünün korunması
 • Uzaktan güvenli ve kaydedilen erişim
 • Veri Merkezi’ndeki sunucuların rutin işlemlerinin otomatikleştirilemsi (2014)